Økonomiske, miljømessige og politiske strategier blant næringslivsgrupper i Mellom-Amerika (avsluttet)

Næringslivsgrupper i Mellom-Amerika tar i bruk nye økonomiske, miljømessige og politiske strategier for å konkurrere i en mer liberalisert økonomi. Dette forskningsprosjektet søker å forstå hvordan disse strategiene påvirker politikken og den generelle utviklingen i regionen.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 14:16 - Sist endret 15. juni 2016 14:17