English version of this page

Kinesisk multilateralisme og konsekvenser for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Bildet kan inneholde: kontakt sport, individuelle sporter, begivenhet, idrettsarena.

Bilde: FOCAC Summit | Beijing, 4 September 2018, Paul Kagame, Flickr.

Om prosjektet

Kortnavn: MultiChina

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. En av måtene det skjer på er gjennom å påvirke forutsetningene for demokrati og naturforvaltning, særlig i lav- og mellominntektsland.

I dette prosjektet ser vi på hvordan Kinas økende økonomiske engasjement påvirker demokrati og naturressursstyring i Afrika og Latin-Amerika. Hvordan utformes prinsippene for samarbeid mellom Kina og individuelle land? Og hvordan og i hvilken grad påvirkes prinsippene for internasjonal organisering og samarbeid mellom grupper av land?

Vi studerer det ved å se på Kinas innflytelse i Chile, Venezuela, Zimbabwe og Kenya. Disse landene er utvalgt fordi de er svært ulike når det gjelder statlig kapasitet og styrken på demokratiske institusjoner. I tillegg studerer vi påvirkningen Kina har på fire svært ulike internasjonale organisasjoner. To av disse har eksistert og vært viktige for internasjonalt samarbeid lenge: Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB), og FNs avdeling for Økonomisk og Sosiale Saker (UNDESA). To av organisasjonene er snarere etablert for å styrke samarbeidet mellom Kina og henholdsvis Afrika og Latin Amerika: Forumet for Kina og Afrika Samarbeid (FOCAC) og samarbeidsforumet for Fellesskapet mellom de latinamerikanske og karibiske statene (CELAC) og Kina (kalt CELAC-Kina Forum (CCF)).

Resultater

Vi vil studere kinesisk innflytelse gjennom dybdeintervjuer med eliter i Kina og i case-landene og organisasjonene, og ved å følge prosesser av kinesisk samarbeid fra begynnelse til slutt. Gjennom prosjektet vil vi bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene av betydning for globalt styresett i dag, inkludert: hvordan vil det store kinesiske investerings- og låneprogrammet, Belte og Vei-initiativet, påvirke globale målsetninger om redusert forurensning og klimaendringer? I hvilken grad vil en global orden der Kina spiller en viktig rolle svekke demokratier?

Finansiering

CHINOR, Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publisert 7. aug. 2020 12:23 - Sist endret 9. feb. 2021 16:25