English version of this page

Kinesisk multilateralisme og konsekvenser for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Bildet kan inneholde: kontakt sport, individuelle sporter, begivenhet, idrettsarena.

Bilde: FOCAC Summit | Beijing, 4 September 2018, Paul Kagame, Flickr.

Om prosjektet

Kortnavn: MultiChina

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. En av måtene det skjer på er gjennom å påvirke forutsetningene for demokrati og naturforvaltning, særlig i lav- og mellominntektsland.

I dette prosjektet ser vi på hvordan Kinas økende økonomiske engasjement påvirker demokrati og naturressursstyring i Afrika og Latin-Amerika. Hvordan utformes prinsippene for samarbeid mellom Kina og individuelle land? Og hvordan og i hvilken grad påvirkes prinsippene for internasjonal organisering og samarbeid mellom grupper av land?

Vi studerer det ved å se på Kinas innflytelse i Chile, Venezuela, Zimbabwe og Kenya. Disse landene er utvalgt fordi de er svært ulike når det gjelder statlig kapasitet og styrken på demokratiske institusjoner. I tillegg studerer vi påvirkningen Kina har på fire svært ulike internasjonale organisasjoner. To av disse har eksistert og vært viktige for internasjonalt samarbeid lenge: Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB), og FNs avdeling for Økonomisk og Sosiale Saker (UNDESA). To av organisasjonene er snarere etablert for å styrke samarbeidet mellom Kina og henholdsvis Afrika og Latin Amerika: Forumet for Kina og Afrika Samarbeid (FOCAC) og samarbeidsforumet for Fellesskapet mellom de latinamerikanske og karibiske statene (CELAC) og Kina (kalt CELAC-Kina Forum (CCF)).

Resultater

Vi vil studere kinesisk innflytelse gjennom dybdeintervjuer med eliter i Kina og i case-landene og organisasjonene, og ved å følge prosesser av kinesisk samarbeid fra begynnelse til slutt. Gjennom prosjektet vil vi bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene av betydning for globalt styresett i dag, inkludert: hvordan vil det store kinesiske investerings- og låneprogrammet, Belte og Vei-initiativet, påvirke globale målsetninger om redusert forurensning og klimaendringer? I hvilken grad vil en global orden der Kina spiller en viktig rolle svekke demokratier?

Finansiering

CHINOR, Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publikasjoner

  • Ulrikke Bryn Wethal (2020). Exploring the multiscalar politics of construction: Agency and the integration of Mozambican actors in Chinese-led construction projects in Mozambique.
  • Benedicte Bull (2020). Latin-Amerika: Fra pandemi til pandaøkonomi. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
  • Benedicte Bull (2020). Trump vil bryte uskreven regel, lanserer ultra-konservativ kandidat. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
  • Benedicte Bull & Mariano Aguirre (2020). Norge settes på harde prøver i spillet om Latin-Amerika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2020 12:23 - Sist endret 9. feb. 2021 16:25