English version of this page

Kinesisk multilateralisme og konsekvenser for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Bildet kan inneholde: kontakt sport, individuelle sporter, begivenhet, idrettsarena.

Bilde: FOCAC Summit | Beijing, 4 September 2018, Paul Kagame, Flickr.

Om prosjektet

Kortnavn: MultiChina

Hvordan påvirker Kinas økonomiske deltakelse forutsetningene for demokratisk styring og naturforvaltning i Afrika og Latin-Amerika?

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. En av måtene det skjer på er gjennom å påvirke forutsetningene for demokrati og naturforvaltning, særlig i lav- og mellominntektsland.

I dette prosjektet ser vi på hvordan Kinas økende økonomiske engasjement påvirker demokrati og naturressursstyring i Afrika og Latin-Amerika. Hvordan utformes prinsippene for samarbeid mellom Kina og individuelle land? Og hvordan og i hvilken grad påvirkes prinsippene for internasjonal organisering og samarbeid mellom grupper av land?

Vi studerer det ved å se på Kinas innflytelse i Chile, Venezuela, Zimbabwe og Kenya. Disse landene er utvalgt fordi de er svært ulike når det gjelder statlig kapasitet og styrken på demokratiske institusjoner. I tillegg studerer vi påvirkningen Kina har på fire svært ulike internasjonale organisasjoner. To av disse har eksistert og vært viktige for internasjonalt samarbeid lenge: Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB), og FNs avdeling for Økonomisk og Sosiale Saker (UNDESA). To av organisasjonene er snarere etablert for å styrke samarbeidet mellom Kina og henholdsvis Afrika og Latin Amerika: Forumet for Kina og Afrika Samarbeid (FOCAC) og samarbeidsforumet for Fellesskapet mellom de latinamerikanske og karibiske statene (CELAC) og Kina (kalt CELAC-Kina Forum (CCF)).

Resultater

Vi vil studere kinesisk innflytelse gjennom dybdeintervjuer med eliter i Kina og i case-landene og organisasjonene, og ved å følge prosesser av kinesisk samarbeid fra begynnelse til slutt. Gjennom prosjektet vil vi bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene av betydning for globalt styresett i dag, inkludert: hvordan vil det store kinesiske investerings- og låneprogrammet, Belte og Vei-initiativet, påvirke globale målsetninger om redusert forurensning og klimaendringer? I hvilken grad vil en global orden der Kina spiller en viktig rolle svekke demokratier?

Finansiering

CHINOR, Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Benedicte (2021). Latin-Amerika i dag: nye interesser og gamle bånd til USA, Kina, Russland, Midtøsten og Europa. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202734541. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bull, Benedicte (2022). Verden sett fra Latin-Amerika.
 • Guo, Wei (2022). Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America (MultiChina) project introduction .
 • Bull, Benedicte (2022). Great power rivalry and regional cooperation in Latin America: From US-led to Chinese dominated multilateralism? .
 • Bull, Benedicte & Orre, Aslak Jangård (2022). MultiChina seminar: Will China Come to the Rescue? Post-Pandemic Crises and the Role of China in Latin America and Africa.
 • Bull, Benedicte & Banik, Dan (2022). MultiChina Seminar: A changing face of China in Latin America and Africa: From economic statecraft to complex multilateralism?
 • Bull, Benedicte (2021). Et geopolitisk veivalg med miljøet som innsats. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bull, Benedicte (2021). Baksiden av det grønne skiftet: Kampen om Latin-Amerikas litium. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Banik, Dan (2021). The remarkable expansion of South–South Cooperation — Emma Mawdsley. [Internett]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2021). The Chinese approach to network-building. The Nation Malawi.
 • Banik, Dan (2021). The impact of the sustainable development concept — Frank Biermann. [Internett]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Bull, Benedicte & Banik, Dan (2021). MultiChina Webinar: BRI and SDG: Chinese lenders’ credit policy and practice.
 • Bull, Benedicte (2020). Latin-Amerika: Fra pandemi til pandaøkonomi. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Bull, Benedicte & Aguirre, Mariano (2020). Norge settes på harde prøver i spillet om Latin-Amerika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bull, Benedicte (2020). Latin-Amerika i en ny verdensorden.
 • Banik, Dan (2020). Coal power. The Nation Malawi.
 • Banik, Dan (2020). Gyude Moore on China’s Belt and Road Initiative and infrastructure development in Africa. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). Liu Baocheng on what the West does not understand about China. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). Benedicte Bull on state capacity in Latin America. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). Economic growth, poverty reduction in China. The Nation Malawi.
 • Banik, Dan & Hegertun, Nikolai Henrik Wold (2020). The foreign aid game is changing: these are the opportunities for Africa. The Conversation. ISSN 2201-5639.
 • Banik, Dan (2020). Yuen Yuen Ang on economic boom, poverty reduction and corruption in China. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). China in a post-Covid world. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). The population question. [Radio]. In Pursuit of Development Podcast.
 • Banik, Dan (2020). Traditional Western donors re-evaluating aid role. [Radio]. The Voice of the Cape/Drive Time.
 • Wethal, Ulrikke Bryn (2020). Exploring the multiscalar politics of construction: Agency and the integration of Mozambican actors in Chinese-led construction projects in Mozambique .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2020 12:23 - Sist endret 11. feb. 2022 14:29