English version of this page

Migrasjon og landbruksendring (avsluttet)

Dette prosjektet, basert på feltarbeid i Guatemala og Mexico, skal kaste lys på hvordan internasjonal migrasjon påvirker jordbruk, skogbruk og landskap i de områdene migrantene flytter fra i Guatemala og Mexico.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 26. sep. 2011 12:39 - Sist endret 20. feb. 2017 14:16