Aktuelle saker

logo for prosjektet
Publisert 3. mai 2021 13:15

I forskningsprosjektet MEATigation utforsker vi hvordan kjøtt inngår som del av norske matvaner og -rutiner, samt hvordan å fremme et mer bærekraftig kjøttforbruk i Norge.

Her får du informasjon om mål for prosjektet og hva eventuelt deltakelse vil innebære for deg.