English version of this page

MEATigation: Meat in Norwegian Food Practices: Eating

Hvordan inngår kjøtt som del av norske matvaner og -rutiner, og hvordan kan vi fremme et mer bærekraftig kjøttforbruk i Norge?

Dette prosjektet er en del av NTNUs hovedprosjekt MEATigation: Towards sustainable meat use in Norwegian food practices for climate mitigation. Prosjektet ønsker å forstå hvordan kan en endring av norsk kjøttproduksjon og -forbruk kan bidra til at vi når klimamålene.

Om prosjektet

I MEATigation skal 11 forskere innen samfunnsvitenskap, humaniora og kunst samarbeide med 10 aktører innen matforsyning og bærekraftkommunikasjon. Sammen skal de studere en sentral utfordring Norge står overfor i overgangen til et lavutslippssamfunn: endring av matsystemet.

En reduksjon i vestlig kjøttforbruk er avgjørende for global matsikkerhet, for å respektere jordas bæreevne og for å oppnå en forbedring av global helse. Det viser seg imidlertid at europeere, spesielt i Norden, er motvillige til å redusere kjøttforbruket, selv om de generelt er positive til å gjøre endringer i egen livsstil for å møte klimautfordringene. Det skyldes at kjøtt ikke bare er kalorier. Det er kultur. Kjøtt er dypt innvevd i sosiale praksiser som knytter sammen mening, identitet og verdier; kompetanse, ferdigheter og profesjoner; og materialer, dyr og landskap.

Mål

Hovedmålet i MEATigation er å undersøke hvordan kjøtt er forankret i norske matpraksiser og identifisere måter å fremme bærekraftig produksjon og forbruk av kjøtt i Norge. I denne delen av prosjektet står husholdningene i sentrum, og vi skal undersøke hvordan deres matpraksiser bidrar til kjøttforbruk, samt hvordan dette forklares og/eller rettferdiggjøres av ulike aktører. Videre skal vi undersøke hvilke forhold som forenkler eller vanskeliggjør en reduksjon i kjøttforbruket hos norske husholdninger. 

Datamaterialet i studien baserer seg på kvalitative husholdningsintervju i rurale og urbane boområder i Norge. I sammenheng med dette vil husholdningene bli bedt om å ta bilder slik at vi får større innblikk i hvilken rolle kjøtt spiller i deres matpraksiser. Rekruttering av husholdninger starter våren 2021. 

Varighet

2020 –2024

Finansiering

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Oslo, Wageningen University, Leeds University, Maastricht University, Southampton University og London School of Economics.

Andre partnere: MENY, Grønne Folk, Myrvangen Gård, Brattlia Økogård, Snerting Ranch, Stammen Café,  Folkekjøkken, Ducky, bioartistene Cathrine Kramer og Zackery Denfeld, og popgruppen Chicks on Speed.

 

 


 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Volden, Johannes (2022). Doing (food) without meat? The role of meat substitutes in the food practices of meat lovers, meat reducers, and meat avoiders .
 • Hansen, Arve (2022). (Un)sustainable consumption and everyday life.
 • Hansen, Arve (2022). The geographies of everyday meat consumption in Norway: Stubborn food practices and meat-intensive foodscapes.
 • Korsnes, Marius & Loeng, Martin (2022). How have animals become embedded in Norwegian foodways?
 • Efstathiou, Sophia & Papalexandri-Alexandri, Marianthi (2022). Sounding Secrets.
 • Efstathiou, Sophia (2022). Meat without meat: The found science of meat and contemporary vegan biotech .
 • Efstathiou, Sophia (2022). Interdisciplinarity and transdisciplinarity in action.
 • Efstathiou, Sophia (2022). Considering meat replacements as drag.
 • Efstathiou, Sophia (2022). Meat we don't greet: How industrialisation facilitates the end of meat.
 • Efstathiou, Sophia & Loeng, Martin (2022). MEATigation presents: Eat Like your Grandparents -Reducing meat the old way.
 • Efstathiou, Sophia (2022). The found science of meat alternatives-How food biotech is creating new meat concepts .
 • Hansen, Arve; Korsnes, Marius; Sundet, Øyvind; Volden, Johannes R. & Wethal, Ulrikke Bryn (2021). Kjøttkutt krever politisk styring! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hansen, Arve; Korsnes, Marius; Sundet, Øyvind; Volden, Johannes R. & Wethal, Ulrikke Bryn (2021). Holdningsendring alene gir ikke kjøttkutt. SUM-bloggen.
 • Volden, Johannes R. (2021). Mat, helse og bærekraft: Hvilken rolle spiller mat for bærekraftig utvikling? Mat og helse i skolen. ISSN 1890-3193. s. 28–34.
 • Efstathiou, Sophia (2021). UPCYCLED Cookbook -Having a brainstorm.
 • Efstathiou, Sophia (2021). WP1: Founding meat in Norwegian food practices – Challenges and Proud Moments.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Meat we don’t greet.
 • Volden, Johannes Rudjord (2021). The quest for sustainable protein: Introduction. Matlære.
 • Volden, Johannes (2021). The quest for sustainable protein: Meat from plants? Matlære.
 • Korsnes, Marius (2021). Matters of Concern in the Norwegian Sustainability Transition.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Tavros – On animal resistance.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Meat we don’t greet: How ‘sausages’ can save pigs or how effacing livestock makes room for emancipation.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Meat we don't Greet: How ‘sausages’ can save pigs or how effacing livestock makes room for emancipation.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Design and Technologies of Effacement.
 • Efstathiou, Sophia (2021). Technologies of Effacement in Meat Production.
 • Efstathiou, Sophia; Murray-Leslie, Alexandra Nicki; Duch, Michael Francis; Logan, Melissa. E. & Ocher, Mary (2021). Meet me over Meat.
 • Efstathiou, Sophia & Engvik, Inga Vinje (2021). «Misbruk av dyr er noe som i stor grad tas for gitt og ikke stilles spørsmål ved». [Tidsskrift]. Kultur Plot .
 • Efstathiou, Sophia (2020). Meat without meat.
 • Efstathiou, Sophia & Stubberud, Elisabeth (2020). WP1: Founding meat in Norwegian food practices.
 • Efstathiou, Sophia (2020). Responding to challenge-driven calls as humanists- Experiences with MEATigation.
 • Dumitriu, Anna; Musiol, Hanna; Hessler, Stefanie; Muenster, Ursula; Jørgensen, Dolly & Efstathiou, Sophia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). “BioArt, Research, and the Pandemic: Uncertain Histories and Unstable Futures in the Art of Anna Dumitriu,” a conversation with Anna Dumitriu and guests. NTNU ARTEC Seminar Series.
 • Efstathiou, Sophia (2020). Deep Playing: Art-based approaches to responsible research.
 • Efstathiou, Sophia (2013). Ideobics - Exercising in Ideas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2020 14:30 - Sist endret 18. mai 2022 12:46