Arealpolitikk og bærekraftig utvikling i utviklingsland (LUPIS) (avsluttet)

Forskningsprosjekt for å utvikle bedre metoder og strategier for integrert konsekvensanalyse i utviklingsland.

 Få generiske verktøy eller metoder finnes for å forstå årsakssammenhenger mellom arealpolitikk og bærekraftig utvikling. LUPIS prosjektet har utviklet og testet et rammeverk for ex-ante konsekvensanalyse av arealpolitikk i syv land, Brasil, Mali, Kenya, Tunisia, India, Kina og Indonesia med sikte på å bekjempe miljøødeleggelser og fattigdom. Det analytiske rammeverket utviklet knytter politiske tiltak til endringer i jordbruk, skogbruk, turisme og naturforvaltning og vurderer konsekvensen av dette for bærekraftig utvikling, det vil si for miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer. En ex-ante konsekvensanalyse hjelper beslutningstakere til å forstå tilsiktede og utilsiktede virkninger av anslått politikk.  

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 14:48 - Sist endret 4. jan. 2013 15:30