Lokale oppfatninger av kulturarv, utvikling og identitet i Kroatia

Ph.D.-prosjektet fokuserer på hvordan kulturarv, identitet og utvikling er konstruert, forhandlet og gjenoppbygget i etterkrigstidens kroatiske samfunn. Prosjektet analyserer hvordan sosial endring og effektene av turisme berører lokalsamfunnet og oppleves i Dubrovniks UNESCO-listet kulturarvsby. Prosjektet bygger på ti måneders etnografisk feltarbeid i Dubrovnik.

Foto: Celine M. Loades.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 14:12 - Sist endret 4. jan. 2013 09:40