Deltakere i Lokal kunnskap og svalbardrøyeforvaltning

Navn Telefon E-post Emneord
Karen V. Lykke (Karen Lykke Syse) Professor +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Mirjam Teresia Ingeborg Artmar Aanensen