English version of this page

Lokal kunnskap og svalbardrøyeforvaltning

Vi forsker på ulike kunnskapstyper; lokalbefolkningens kunnskap og naturvitenskapelig kunnskap, om svalbardrøye for å vurdere de ulike typenes styrker og svakheter.

Om prosjektet

Betydningen av lokal økologisk kunnskap innen forvaltningen av svalbardrøye har ikke tidligere vært vurdert, da det i liten grad har vært samfunnsvitenskapelig forskning rundt denne arten.

Ulike nasjonale og internasjonale studier har sett på fordelene ved å kombinere lokal økologisk kunnskap med vitenskapelig kunnskap for å forbedre forvaltningspraksis og å gi et mer helhetlig bilde av lokale økosystemer.

Dette prosjektet vil kartlegge den lokale økologiske kunnskapen om svalbardrøye, opparbeide en forståelse av hvordan naturvitenskapelig kunnskap om svalbardrøye etableres, og sammenstille lokalbefolkningsens kunnskap om svalbardrøye opp mot forskernes kunnskap for å vurdere de ulike kunnskapstypenes styrker og svakheter.

Finansiering

Miljøfondet

Samarbeidspartnere

NINA Tromsø v/Martin Svenning 

Publisert 16. jan. 2019 17:10 - Sist endret 27. nov. 2020 16:38