LEVE - Levekår i utviklingsland

Levekår i utviklingsland, helse, miljø og fattigdom var et tverrfakultært forskningsområdet ved UiO 2009 - 2015 med Senter for utvikling om miljø som vertstinstitusjon.

Slumbarn i lek i Kolkata (foto: Maciej Dakowicz)

LEVE ble etablert på initiativ fra tre fakulteter Det medisinske fakultet (MED), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Det juridiske fakultet (JUS) samt forskningssenteret Senter for utvikling og miljø (SUM).

 

Publisert 21. apr. 2016 13:18 - Sist endret 21. apr. 2016 13:18