Komparative studier av REDD (avsluttet)

Komparative studier av REDD-programmet (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.  

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 14:42 - Sist endret 20. feb. 2017 14:11