English version of this page

Kjøtt og bærekraft

Vi forsker på problemstillinger knyttet til det økende kjøttforbruket i verden.

For å forstå hva som skjer i endringer av kjøttforbruket, må vi studere de kulturelle endringene som har funnet sted i nyere tid.

Selv om vi vet nokså mye om selve produksjons- og distribusjonsprosessene som har ført til et økt kjøttforbruk, så endres disse prosessene stadig gjennom globalisering og inntreden av nye aktører. Men det er forsket mindre på hvordan og hvorfor kjøttkonsumet endres.

Hva slags kjøtt forbrukes, hvordan blir kjøttet omformet til mat lokalt, og hvordan forholder folk seg til kjøtt og kjøttprodukter?

Det har det vært betydelige endringer i kjøttskonsum både i velstående land og i utviklingsland, og vi studerer disse endringene i følgende prosjekter:

1. Bokprosjekt: Kjøtt

Deltakere

Det vi først og fremst vil med denne boken er å vise at kjøtt på mange forskjellige måter har blitt oss fremmed i Norge i dag.

I en hel rekke situasjoner og sammenhenger i vårt samfunn, blir forbindelsen mellom kjøtt og dyr brutt. Bevisstheten om at maten vi spiser har vært et dyr – for ikke å si kunnskapen om hvordan dette dyret har levd og dødd – dekkes over, bortforklares, forglemmes, unnskyldes, neglisjeres.

Problemet her er ikke bare at produsentene forsøker å lure oss; det er vel å så mye at vi er villige til å lure oss selv. Som vi vil vise i denne boken, bruker vi en hel rekke fornektelsesstrategier for å slippe å ta stilling til at det er dyr vi spiser, for ikke å nevne hvordan dette dyret har levd og dødd før det nådde vår tallerken. De fleste av disse fornektelsesstrategiene er vi nok ikke bevisst, og en av de viktigste formålene våre med denne boken er simpelthen å avdekke dem.

Hensikten med boken er ikke å drive mistenkeliggjøring av verken forbrukere, bønder eller myndigheter, men å sette oss i stand til å ta ansvar for våre handlinger. For man kan vanskelig ta ansvar for noe man fortrenger.


2. Bokprosjekt: Lokal og global kjøttkultur i endring

Deltakere

Les mer om prosjektet på de engelske nettsidene.


3. Kjøttforbrukets kulturelle endring i utviklingsland

Deltakere

Dette er en del av bokprosjektet "Lokal og global kjøttkultur i endring" redigert av Karen Syse og Arve Hansen. Boken utforsker endringer i kjøttforbruk i flere deler av verden, både i det globale- nord og -sør. Dette prosjektet fokuserer på samspill mellom kjønn, klasse og etnisitet og på koblinger mellom fritid og matlaging i Guatemala. I prosjektet skal vi analysere endringer i grill-tradisjoner i Guatemala og hvordan disse endringene henger sammen med klasse og kjønn. Vi skal også analysere hvordan fritidsvaner skapes gjennom mat og matlaging i øvre middelklasse og overklassen.

Spansk oversettelse

Preparar carne en una parrilla es una costumbre común en varias partes del mundo desde Japón hasta Zimbabue, aunque en cada país existen diferentes técnicas, tipos de parillas, tipos de carne y tipos de corte y las guarniciones que acompañan el asado.

En gran parte debido a la globalización, los hábitos y costumbres asociados a la preparación de carne asada están cambiando rápidamente. Nuevos cortes importados de los países productores se han introducido a los mercados nacionales, nuevas guarniciones y nuevas técnicas y utensilios se agregan a la tradición del asado.

Con el avance económico el consumo de carne en el mundo ha aumentado, particularmente en países en los que las clases medias han mejorado su poder adquisitivo, por ejemplo, Vietnam y Brazil. Según datos de la FAO el consumo anual de carne de res en los países en desarrollo creció de 4.2 kg por persona a 7.1 kilogramos entre 1966 y 2015. Los mayores consumidores de carne en América Latina en 2016 fueron Uruguay (124 kg/persona) y Argentina (120 kg/persona). En Guatemala FAO estima que en el mismo año se consumieron 11.5 kg/persona mientras el Ministerio de Agricultura estima que el consumo fue de 4 kg/persona.

La comida es un referente importante de la cultura de cada nación, y varía con otros factores como por ejemplo el género y la clase. El asado no es la excepción, aunque sea una costumbre y una tradición en muchas partes del mundo, cada país tiene sus particularidades y dentro de cada país diferentes grupos asan la carne de diferentes maneras. En este proyecto estamos interesadas en estudiar cómo está cambiando la tradición del asado en Guatemala.

En este Proyecto nos interesa responder las siguientes preguntas:

  1. ¿cómo y por qué está cambiando la forma de preparar carne asada en Guatemala?
  2. ¿cómo varían las prácticas de preparar carne asada en Guatemala de acuerdo al género y la clase?
  3. ¿cuál es la relación entre la comida y el uso del tiempo libre en Guatemala?

Esta investigación es parte del proyecto “Cambios culturales y consumo de carne” coordinado por Karen Lykke Syse en el que el consumo de carne y los cambios culturales asociados al mismo se estudian una variedad de contextos, Vietnam, Noruega, Inglaterra, los EEUU, Botswana y Guatemala.


4. Bokprosjekt: LIVE DIE BUY EAT

Deltakere

Les mer om dette prosjektet på de engelske nettsidene.


5. Geographies of meatification

Deltakere:

Les mer om dette prosjektet på de engelske nettsidene.

Publisert 16. jan. 2019 12:47 - Sist endret 26. aug. 2021 10:00