English version of this page

Kjønn og endring i landbruket i Argentina

Innføring og rask ekspansjon av genmodifisert soyaproduksjon har ført til store endringer i økonomiske og sosiale forhold blant argentinske bønder.

Om prosjektet

Argentina står i en særklasse i Latin-Amerika når det gjelder innføring av genmodifiserte vekster. Siden 1996 har det skjedd en formidabel ekspansjon av genmodifisert soyaproduksjon for eksport, noe som har ført til en sterk nedgang i produksjon av andre vekster, særlig i de fattigste delene av landet. I dag dekker soya over halvparten av all dyrket mark i landet og Argentina verdens tredje største produsent. Dette har medført store endringer på landsbygda.

Prosjektet fokuserer på kjønn og endring blant argentinske bønder i lys av den raske ekspansjonen av den nye bioteknologien etter 1996. Prosjektet er del av en langtidsstudie som startet allerede i 1973, der forskeren har studert utviklingen i en region fra den først ble befolket av italienske immigranter i 1880årene. Dette prosjektet tar primært for seg de siste to tiårene.

 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside: Gender and Agricultural Change in Argentina: The Impact of the Gene Modified Soybean Revolution.

Publisert 22. sep. 2011 08:56 - Sist endret 23. sep. 2020 15:17