Deltakere i Kinas belte- og vei-initiativ og fremtiden for internasjonal utvikling

Navn Telefon E-post Emneord
Dan Banik Professor and Director of the Oslo SDG Initiative +47-22858735 +47-93696583 (mob) dan.banik@sum.uio.no Fattigdom, Mat, Rettigheter, Asia, Afrika, Bistand, Kina
Kaja Elise Gresko
Ingrid Ågren Høegh