English version of this page

Katastrofers ettermæle

Denne studien kaster nytt lys på syklonen Sidr som herjet den sørlige kysten av Bangladesh 15. november 2007. Tusener av mennesker døde og millioner ble berørt. Likevel, ettersom langt færre omkom enn hva som har vært tilfelle ved tidligere kraftige sykloner i Bangladesh, har hjelpen ytt i forbindelse med Sidr fått internasjonal oppmerksomhet som et eksempel på vellykket katastrofeberedskap.

Studien undersøker blant annet sammenhengen mellom katastroferespons og katastroferisiko. Bildet viser syklonutsatte hjem langs kysten i Bangladesh. Foto: Maren Aase

Om prosjektet

Denne studien (monografien) går Sidrs ettermæle nærmere etter i sømmene, hovedsakelig gjennom en kvalitativ metodisk tilnærming. I tillegg bidrar studien til nyere forskning som utforsker den stadig mer projiserte ideen om 'katastrofer som mulighetsvinduer'. Et sentralt funn er at mens det i kjølvannet av Sidr åpnet seg flere muligheter for risikoreduksjon blant fattige overlevende, gikk slike muligheter likevel ofte tapt med tiden, eller de ble kuppet.

Les gjerne noen tekster som trekker på prosjektets lærdommer om risiko og beredskap for sykloner i Bangladesh her og her (FokusIndia).

 

 

Publisert 31. mai 2016 14:49 - Sist endret 20. des. 2018 09:55