English version of this page

Katastrofers ettermæle

Denne studien kaster nytt lys på håndteringen av katastrofen som fulgte syklonen Sidrs herjinger langs den sørlige kysten av Bangladesh 15. november 2007. Tusener av mennesker døde og millioner ble berørt. Likevel, ettersom langt færre omkom enn hva som har vært tilfelle ved tidligere kraftige sykloner i Bangladesh, har hjelpen ytt i forbindelse med Sidr fått internasjonal oppmerksomhet som et eksempel på vellykket katastrofehåndtering.

Bildet kan inneholde: skur, eiendom, landsby, hytte, tilpasning.

Studien undersøker blant annet sammenhengen mellom katastroferespons og katastroferisiko. Bildet viser syklonutsatte hjem langs kysten i Bangladesh. Foto: Maren Aase

Om prosjektet

Denne studien (monografien) går ettermælet til Sidrhåndteringen nærmere etter i sømmene, hovedsakelig gjennom en kvalitativ metodisk tilnærming. I tillegg bidrar studien til nyere forskning som utforsker den stadig mer projiserte ideen om 'katastrofer som mulighetsvinduer' for riskikoreduksjon. Et sentralt funn er at mens det i kjølvannet av Sidr åpnet seg flere muligheter for risikoreduksjon blant fattige overlevende, bidro katastrofehjelpens styring også til at slike muligheter likevel ofte gikk tapt med tiden.

Resultater

Artikkel

Aase, M. (2019), Listing for change? Exploring the politics of relief lists after 2007 Cyclone Sidr in Bangladesh. Disasters. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/disa.12395

Oppdateringer

ResearchGate

 

Finansiering

The Norwegian Research Council.

Samarbeid

Human Rights and Extreme Poverty Project (completed)
Ethics, Rights and Poverty: Global Theory and National Practice (completed)

 

 

 

Publisert 31. mai 2016 14:49 - Sist endret 29. okt. 2021 11:35