Deltakere i Styrking av helsesystemer gjennom vaksinasjonsprogrammer (HEALVAC)

Navn Telefon E-post Emneord
Sidsel Roalkvam Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Lotte Danielsen
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse