Styrking av helsesystemer gjennom vaksinasjonsprogrammer (HEALVAC) (avsluttet)

Helsesystemer er avgjørende for å oppnå fullgod vaksinering av et lands befolkning. Prosjektet vil gjennom et etnografisk perspektiv analysere globale vaksinasjonsinitiativer.

HEALVAC-prosjektet er finansiert gjennom programmet GLOBVAC - Global health and vaccination programme i Norges forskningsråd.

Foto: kristin Alfsen

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 28. sep. 2011 11:36 - Sist endret 15. juni 2016 14:17