English version of this page

Framtidens kjøtt: Hvilken rolle kan alternative proteiner spille i forbrukeres matvaner?

Hva skal vi spise i framtiden? Dette forskningsprosjektet ser nærmere på mulighetene for å legge om matforbruket i norske husholdninger fra konvensjonelt kjøtt til alternative proteinrike matvarer, som plantebaserte erstatninger, insektmat og lab-dyrket kjøtt.

Vegetarburger

Illustrasjonsfoto: Grooveland Designs from Pexels

Bakgrunn

Kjøtt står for en betydelig andel av forbrukeres klimaavtrykk i Norge. Søkelyset settes i stadig større grad på forbrukernes rolle i overgangen til et mer bærekraftig matsystem, men forskningen viser at forbrukere møter mange og utfordringer når de skal legge om egne matvaner og redusere kjøttforbruket. Kjøtt handler ikke bare om kosthold, men også kultur, verdier, vaner, erfaring, fysiske omgivelser og sosiale relasjoner.  

En strategi på forbrukersiden er å erstatte kjøttet i kostholdet med andre, mindre ressurskrevende proteinkilder. Begrepet «alternative proteiner» brukes ofte som en samlebetegnelse for proteinrike matvarer som er tiltenkt å erstatte konvensjonelt kjøtt og animalske produkter i framtiden. Markedet for plantebaserte kjøtterstatninger er i vekst. Det er også økende interesse blant forbrukere for andre alternativer som spiselige insekter og lab-dyrket kjøtt. Disse produktene markedsføres som mulige kandidater til å overta kjøttets rolle i forbrukeres matvaner. Spørreundersøkelser viser at forbrukere er stadig mer åpne for å prøve kjøttalternativer, men vi vet ikke nok om hvordan endring i kjøtt- og matvaner foregår i praksis. 

Om prosjektet

Prosjektets formål er å skape en bedre forståelse av endringsprosesser i matpraksis og forbrukeres opplevelse av å tenke nytt rundt kjøtt og protein i hverdagen.  

Forskningsspørsmål:

  • Hvilke utfordringer møter forbrukere og husholdninger når de skal legge om matvaner fra konvensjonelt kjøtt til alternative proteiner og relaterte matpraksiser i en norsk kontekst? Hva er mulighetene og barrierene for å legge om matforbruket fra konvensjonelt kjøtt til slike alternativer, i et forbrukerperspektiv?

Det empiriske grunnlaget for doktorgradsprosjektet består av data fra ulike studier. Gjennom forskningsprosjektet Meatigation er det gjort dybdeintervjuer med 50 husholdninger om deres kjøttforbruk og matpraksiser samt en nasjonalt dekkende spørreundersøkelse om kjøtt i norske matvaner og holdninger til alternative proteinkilder. I dette prosjektet er det i tillegg rekruttert 20 husholdninger i Oslo og omegn til å eksperimentere med plantebasert kjøtterstatning eller spiselige insekter i egen hverdag i to uker. Det blir gjort intervjuer med disse før og etter eksperimenteringsperioden. 
 
Dette er et doktorgradsprosjekt, som utføres av Johannes Volden og veiledes av dr. Arve Hansen og professor Bjørnar Sæther, med finansiering fra forskningssenteret Include. 

Publisert 18. okt. 2022 15:29 - Sist endret 21. okt. 2022 10:52