Deltakere i Framtidens kjøtt: Hva er mulighetsrommet for ‘nye bærekraftige proteiner’ i Norge?

Navn Telefon E-post Emneord
Johannes Rudjord Volden Stipendiat +47 97403608 (mob) j.r.volden@sum.uio.no