English version of this page

Framtidens kjøtt: Hva er mulighetsrommet for ‘nye bærekraftige proteiner’ i Norge?

Hva skal vi spise i framtiden? Hva er de bærekraftige alternativene til klimabelastende animalske proteiner – og hvordan kan vi gjøre disse tilgjengelige for alle? 

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet proteinforbruk under lupen. Studien ser nærmere på mulighetene for bærekraftig og sosialt inkluderende forbruk av proteiner i nordmenns matvaner.

Gjennom kombinerte metoder skal prosjektet undersøke hvordan ressurskrevende animalske proteiner i norske forbrukeres kosthold kan legges om til mer bærekraftige alternativer. Dermed utforsker studien husholdningen som utgangspunkt for en bærekraftig overgang i matvaresystemet vårt. 

Skal vi nå alle FNs bærekraftsmål, vil vi trenge bærekraftige og rettferdige matvaresystemer. Å få bukt med økt produksjon og forbruk av animalske proteiner er et særskilt mål for et bærekraftig samfunn, både sosialt og miljømessig. 

Teknologiske nyvinninger lover å revolusjonere både mat og landbruk i så henseende, og det er spådd en ny ‘grønn revolusjon’ innen landbruket. Derfor fokuserer dette prosjektet først og fremst på mulighetsrommet for å erstatte kjøtt med innovative proteinkilder på ulike utviklingsstadier, inkludert blant annet:

•    Plantebaserte erstatninger
•    Lab-dyrket kjøtt
•    Spiselige insekter

Forskningsspørsmål

Det overordnede forskningsspørsmålet som stilles i denne studien er: Hva er mulighetene og barrierene for å dreie nordmenns kjøttforbruk mot nye, bærekraftige proteiner?

Bakgrunn

Prosjektet utføres av Johannes Volden og veiledes av Dr. Arve Hansen. 

Finansiering 

Prosjektet er finansiert av Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. 

Samarbeid 

Prosjektet har tilknytning til INCLUDE, MEATigation og forskergruppa Bærekraftig forbruk og energi

Publisert 11. juni 2021 11:45 - Sist endret 16. juni 2021 12:17