Deltakere i Forbrukarsosialismen: Utvikling, forbruk og berekraft i det framveksande Asia

Navn Telefon E-post Emneord
Arve Hansen Forsker +47 22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering