English version of this page

Forbrukarsosialismen: Utvikling, forbruk og berekraft i det framveksande Asia

Tre av dei raskast veksande økonomiane i den globale kapitalismen er styrte av kommunistparti. Myndigheitene i Kina, Vietnam og Laos hevdar å ha funne ein særeigen utviklingsmodell som dei kallar ‘den sosialistiske marknadsøkonomien’.

Om prosjektet

Den sosialistiske marknadsøkonomien skal i teorien få det beste ut av marknaden utan dei negative sidene til kapitalismen. Men sjølv om desse tre landa i ulik grad har vore utviklingssuksessar, har dei alle store utfordringar. Dette prosjektet ser nærare på den sosialistiske marknadsøkonomien, med fokus på privat forbruk og framveksten av ein ny, urban forbrukarklasse.

For meir info, sjå den engelske sida for prosjektet.

 

 

 

Publisert 2. sep. 2016 09:26 - Sist endret 28. okt. 2020 14:51