Deltakere i Forbruk og utvikling i den kapitalistiske overgangen i Vietnam

Navn Telefon E-post Emneord
Arve Hansen Postdoktor +47-22858844 91559751 arve.hansen@sum.uio.no Forbruk og livskvalitet, Asia, Vietnam, Mat, Energi, Miljø og klima, Utvikling, Globalisering