Energisparing - fra regulering til implementering (ESPARR) (avsluttet)

Formålet med forskningsprosjektet ESPARR er å undersøke hvordan energisparing kan realiseres i Norge. To virkemidler blir undersøkt: Energisparekontrakter (EPC) og display som viser strømbruk i folks hjem.

Prosjektet har fokus på politikk, økonomi og folks praksiser, det ledes av CICERO og støttes av NFR (2012-14). Forsker Tanja Winther deltar fra SUM og har ansvaret for en pilotstudie der EPC testes ut i et borettslag i Oslo. Hun deltar også i en undersøkelse av folks bruk av display.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 19. apr. 2013 15:18 - Sist endret 28. sep. 2015 13:25