Miljøstyresett i Latin-Amerika og Karibia (ENGOV) (avsluttet)

ENGOV er et samarbeidsprosjekt mellom seks universiteter og forskningssentra i Latin-Amerika og fire i Europa. Prosjektet tar for seg historisk, gjeldende og fremtidig bruk, forvaltning og fordeling av naturressurser samt miljø- og samfunnshensyn forbundet økonomisk og bærekraftig utvikling knyttet til miljøstyresett.

Gjennom spesielt å fokuserer på ulike produksjonssystemer og miljømessig, sosial og politisk kontekst for disse skal prosjektet øke forståelsen for hvordan kunnskap og fordelingen av innflytelse og ressurser har påvirket og påvirker miljøstyresett i regionen.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Eller på prosjektets eksterne webside: http://www.engov.eu/en/about-engov.html

Publisert 29. sep. 2011 09:20 - Sist endret 15. juni 2016 14:15