Deltakere i En global historisk gjennomgang av offentlig helsepolitikk: Koleraforskning og tanker om utvikling i Bangladesh

Navn Telefon E-post Emneord
Niladri Chatterjee Postdoktor +47 22858901 +47 40645178 (mob) niladri.chatterjee@sum.uio.no Global helse, Sør-Asia, Historie, Postkolonialisme, India, Bangladesh, Globalisering, Utvikling