Deltakere i En global historisk gjennomgang av offentlig helsepolitikk: Koleraforskning og tanker om utvikling i Bangladesh