Deltakere i Det “animerte” kjøttets død

Navn Telefon E-post Emneord
Karen Lykke Syse Førsteamanuensis +47 22858949 k.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap
Kristian Bjørkdahl Forsker +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Retorikk, Pragmatisme, Forskningskommunikasjon