Det “animerte” kjøttets død (avsluttet)

Ingen steder er løsrivelse fra døden så tydelig som tilfellet er med kjøtt. Samtidig som kjøttkonsumet stiger, forsvinner forbindelsen mellom kjøttet og dyret. Kjøtt blir i økende grad redusert til en hvilken som helst dagligvare, og prosessen fra levende dyr til konsumferdig kjøtt underkommuniseres.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 14:19 - Sist endret 2. mars 2015 13:46