English version of this page

Senter for forskning på miljøvennlig energi, Oslo (CREE) (avsluttet)

Dette prosjektet bidrar til samling og etablering av kunnskap om hvordan rammeforhold påvirker både energimarkedet og den teknologiske utviklingen. Dette inkluderer innovasjon og diffusjon av teknologi relatert til fornybar energi, energieffektivitet og CO2 fangst og -lagring. 

Sammen med forskere ved SSB, bidrar SUM til tverrfaglige studier på sammenhengen mellom rammebetingelser og husholdningers energibruk.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 29. sep. 2011 09:11 - Sist endret 19. des. 2019 12:13