Kreativ respons til bærekraftig utvikling (CERES21) (avsluttet)

CERES21 handler om bærekraftig utvikling i det 21.århundret og utforsker kreative tilnærminger til miljøkrise.

Logo: CERES21.

Prosjektets hovedformål er å sammenligne ulike overganger til post-karbon økonomi, såkalte ”green transitions”, samt betingelser for kulturell innovasjon for en bærekraftig fremtid. Prosjektet er et samarbeid med forskningsinstitusjoner fra Norge, Kina og Ghana, med bidrag fra forskere fra USA, England, Italia og Tyskland. Prosjektet involverer humanister, samfunnsvitere og forskere fra de naturvitenskaplige fagkretsene

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets egne engelske nettside.

Publisert 27. sep. 2011 15:13 - Sist endret 4. jan. 2013 15:32