English version of this page

Business for Peace-paradigmet i konfliktberørte og sårbare stater

Dette post-doc-prosjektet ved SUM undersøker hvordan bedrifters engasjement for fred påvirker utviklingsmål for det globale nord.

Om prosjektet

Prosjektet studerer hvordan bedrifts- og utviklingstrender former “Business for Peace”-agendaen i praksis. Miklian utforsker forholdet mellom sosioøkonomisk utvikling, fred og væpnet konflikt. Han ser nærmere på tema som FNs bærekraftige utviklingsmål, rammeverk for næringsliv og menneskerettigheter, samt rollen til bedrifters samfunnsansvar og selskapsledelse i avgjørelser om aktiviteter i områder med væpnet konflikt.

Se de engelske sidene for mer informasjon.

Publisert 13. feb. 2017 09:55 - Sist endret 28. okt. 2020 14:48