Deltakere i REDD i Bolivia (BOREDD)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Cecilie Hirsch
Mariel Cristina Støen Professor +47 22858885 91747049 m.c.stoen@sum.uio.no Politisk økologi, Styresett, Latin-Amerika, Globalisering, Energi og klima, Forskerskolen

Andre deltakere

  • John Andrew McNeish (UMB)
  • Pål Vedeld (UMB)
  • Arild Angelsen