Deltakere i Bedrifters samfunnsansvar i bærekraftmålenes tid

Navn Telefon E-post Emneord
Dan Banik Professor og forskningsleder +47-22858735 +47-93696583 (mob) dan.banik@sum.uio.no / danbanik@stanford.edu Rettigheter, Bistand, Mat, Asia, Afrika, Kina, Fattigdom