Norsk-Indisk partnerskaps intervensjoner innen barne- og mødrehelse (ASNI) (avsluttet)

Prosjektet undersøker om indiske helsemyndigheters insentivordninger innen helsevesenet kan senke dødeligeheten for mødre og barn.

Økonomiske insentiver skal sikre at fødende kommer til sykehus for å føde, men ordningen er ikke uproblematisk i et land hvor helsevesenet har til dels store ressursproblemer.
Engelsk tittel: Assessing and Supporting NIPI Intervention (ASNI).
 

Prosjektet er et samarbeid mellom:

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside (Under Leve)

Publisert 28. sep. 2011 12:50 - Sist endret 28. apr. 2016 13:07