English version of this page

Arne Næss Chair

Målsettingen med Arne Næss Chair - som ble etablert ved SUM i 2008 - er å tildele Arne Næss-professoratet til internasjonale forskere som skaper ny, forskningsbasert innsikt i spørsmål knyttet til utvikling, miljø og global rettferdighet.

Illustrasjon: SUM

For mer informasjon se de engelske sidene til Arne Næss Programme.

Publisert 27. sep. 2011 15:27 - Sist endret 24. apr. 2019 15:17