Antitotalitarismens opprinnelse (avsluttet)

Målet med prosjektet er å gi en bedre forståelse for hvordan kulturelle forutsetninger og intellektuelles innflytelse påvirker og skaper både motstand mot og legitimering av undertrykkende regimer.

I første rekke belyses det hvorledes konflikten mellom nasjonalfølelse og kosmopolitiske og humane verdisyn i 1989 revolusjon i Østeuropa har bidratt til opposisjon mot eller legitimering av totalitære regimer. Prosjektet er en del av et større internasjonalt program etablert av et Nettverk for Studier av Totalitarisme ved Universitetet i Oslo.
 

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside, på Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO.

 

Publisert 27. sep. 2011 15:31 - Sist endret 25. sep. 2020 09:34