Deltakere i NGOer og mødrehelse – NGOMA

Navn Telefon E-post Emneord
Sidsel Roalkvam Professor og senterleder +47-22858796 sidsel.roalkvam@sum.uio.no Global helse, Afrika, Asia
Katerini Storeng Førsteamanuensis +47 22858883 katerini.storeng@sum.uio.no Global helse, antropologi, politikk, Afrika, mødrehelse
Maren Olene Kloster
Hanneke Pot
Johanna Adolfsson Ph.d.-stipendiat +47 22858878 j.s.adolfsson@sum.uio.no Psykologi, Global helse, Utvikling, Malawi