Deltakere i Navigasjonsteknologier og forståelser av sted, 1800-2020

Navn Telefon E-post Emneord
Karen Victoria Lykke Syse Førsteamanuensis +47-22858949 k.v.l.syse@sum.uio.no Natur og kultur, Mat, Kjønn, Landskap