English version of this page

Navigasjonsteknologier og forståelser av sted, 1800-2020

Vi forsker på navigasjon og vårt forhold til naturen.

Om prosjektet

Vår steddsans er under press i en digital hverdag. Nye teknologier, som GPS, har ført oss lengre unna naturen. Du har sikkert hørt historiene om sjåfører som ukritisk følger GPS-ens forslag, stikk i strid mot sine egne og bedre vurderinger. GPS-stemmen fører dem ned i elva, mot kjøreretningen i enveisgater, langs forlatte skogsstier, eller ut på villspor i ørkenen.

Blir vi dummere når teknologien rundt oss blir smartere?

Samtidig som navigasjonsteknologi ser ut til å endre hva det vil si å være menneske, har det oppstått en teknologidrevet moralsk panikk som er ganske lik den historikere tidligere har sett rundt nye teknologier. Gjennom historieforskning, vil dette prosjektet vurdere dagens påstander om påvirkningen som lokasjonsteknologier har på mennesker stedssans.

Karen Lykke Syse skal forske på hvordan turister og fjellvandrere siden 1800-tallet har navigert og blitt kjent med naturlandskap ved bruk av ulike teknologier.

Doktorgradsprosjekt

I doktorgradsprosjektet vil Erica Colman-Denstad se på forholdet mellom kartlegging og strukturering av landskap, og hvordan man har beskrevet og navigert dem.

Finansiering

Forskningsrådet. FRIHUMSAM-programmet. Prosjekt nr 287969.

Samarbeidspartnere

Publikasjoner

 • Coulter, Kimberly; Hardenberg, Wilko Graf von & Jørgensen, Finn Arne (2022). Spaces : What’s at stake in their digital public histories? I Noiret, Serge; Tebeau, Mark & Gerben, Zaagsma (Red.), Handbook of digital public history. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110439229. s. 223–233. doi: 10.1515/9783110430295-019.
 • Jørgensen, Finn Arne (2022). Walking and Worlding : Trails as Storylines in Video Games. I Svensson, Daniel; Saltzman, Katarina & Sörlin, Sverker (Red.), Pathways : Exploring the routes of a movement heritage. White Horse Press. ISSN 9781912186600. s. 186–200. doi: 10.3197/63787710662654.ch09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, Finn Arne (2022). The armchair traveller's guide to digital environmental humanities. I Travis, Charles; Dixon, Deborah P.; Bergmann, Luke; Legg, Robert & Crampsie, Arlene (Red.), Routledge handbook of the digital environmental humanities. Routledge. ISSN 9780367536633. s. 40–55.
 • Von Essen, Erica; Van der Wal, René; Turnbull, Jonathon; Searle, Adam & Hofmeester, Tim R. (2022). Wildlife in the Digital Anthropocene: Examining human-animal relations through surveillance technologies. Environment and Planning E: Nature and Space. ISSN 2514-8486. doi: 10.1177/25148486211061704. Fulltekst i vitenarkiv
 • Syse, Karen Lykke (2022). Hefting the Land: A Locative Heritage of Hooves and Feet. I Svensson, Daniel; Saltzman, Katarina & Sörlin, Sverker (Red.), Pathways : Exploring the routes of a movement heritage. White Horse Press. ISSN 9781912186600. s. 97–113.
 • Fojuth, Marie-Theres (2021). Northwards: How Norway became a destination for German car tourism, 1920s–1960s. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. doi: 10.1080/03468755.2021.1950048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Mapped railway dreams, geographical knowledge and the Norwegian Parliament, 1845–1908. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. doi: 10.1080/00291951.2020.1851756.

Se alle arbeider i Cristin

 • Syse, Karen Lykke (2022). Why we walk were we walk: Exploring the particularities of everyday movement.
 • Syse, Karen Lykke (2022). «At norsk gjæstfrihed er ikke nogen handelsvare» Om uanmeldte og ubudne gjester i fjell og dal - kulturell motstand 1830-1900.
 • Fojuth, Marie-Theres (2022). Verden på trykk: Kart, kunnskap og konflikter.
 • Fojuth, Marie-Theres (2022). Autowandern: Exploring Landscapes through the German Automobile Club ADAC and its Maps, 1903-2022.
 • Fojuth, Marie-Theres (2022). Frontrutas nordiske landskap – tysk bilturisme i Skandinavia på 1950- og 1960-tallet.
 • Colman-Denstad, Erica (2021). Breaking norms of caution: technology and agency in wild places.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Menneskers og dyrs vandringer i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves, feet and paths.
 • Syse, Karen Lykke (2021). Hooves and feet, places and paths: Consensuality in Past and Present Norwegian Landscapes.
 • Jørgensen, Finn Arne & Fojuth, Marie-Theres (2020). Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie.
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Fridtjof Nansen: En ferd til Spitsbergen 1920.
 • Fojuth, Marie-Theres (2020). Bilturisten i fjordlandskapet: Om å være hjemme i den store naturen.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Wayfinding, environment, and technology.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2019 16:38 - Sist endret 27. nov. 2020 16:22