English version of this page

Mobilitetsstipend

Mobilitet er med på å fremme kommunikasjon og langvarige samarbeid. Derfor ønsker Asianettverket å tilby økonomisk støtte til forskere og praktikanter som jobber med Asia til å reise i Norden.

Retningslinjer for søknader

Søknader bør beskrive hvorfor reisen som det søkes støtte til gjennomføres, aktivitetene som skal holdes underveis, det tiltenkte utbyttet av reisen, i tillegg til beløpet det søkes om. Det må også vedlegges en forklaring på hvordan arrangementet vil være med på å tilrettelegge for økt nettverksbygging på tvers av sektorer og/eller vil forbedre kvaliteten og relevansen av norsk forskning på Asia. Reiser som skjer i forbindelse med forskning relatert til FNs bærekraftsmål i en asiatisk kontekst vil bli prioritert. Det oppfordres til lavkarbonreise.

Både individuelle forskere og praktikanter kan søke. Organisasjoner og institusjoner kan søke på vegne av forskere/praktikanter som de ønsker å være vert for.

 

Søk om mobilitetsstipend

Publisert 21. juni 2019 11:39 - Sist endret 9. juli 2020 10:23