English version of this page

Ressurser

Asianettverket ønsker å bidra til utveksling av kunnskap og nettverksbygging blant forskere på Asia i Norge og Norden. Vi tilbyr derfor arrangementsstøtte og mobilitetsstipender til aktuelle søkere.

Arrangementsstøtte

Seminarer og andre offentlige arrangementer er viktige fora for utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Derfor ønsker Asianettverket å bidra med økonomisk støtte til Asia-relaterte seminarer, møter og andre arrangementer i Norge.

Mobilitetsstipend

Mobilitet er med på å fremme kommunikasjon og langvarige samarbeid. Derfor ønsker Asianettverket å tilby økonomisk støtte til forskere og praktikanter som jobber med Asia til å reise i Norden.