Asianettverkets ekspertliste

Trenger du en ekspert på Asia? I tabellen kan du sortere etter en rekke kriterier og søke etter nøkkelord.

Vi jobber for tiden med å opprette en oversikt over eksperter innenfor asiastudier i Norge. Kjenner du noen som burde stå på listen? Tips oss her.
 
 
 
Navn Arbeidssted Tittel Land Fagfelt

Hiim, Henrik Stålhane

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Seniorforsker Kina, Nord-Korea

Utenrikspolitikk (Kina), sikkerhetspolitikk (Kina), relasjoner Kina-USA, relasjoner Kina-Europa, atomvåpen og rustningskontroll (Kina, Nord-Korea)

Frøystad, Kathinka Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor India religiøs kompleksitet, sosial ulikhet, hinduisme, hverdagsliv
Stokke, Kristian Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Professor Myanmar Væpnede konflikter, fredsbygging, demokratisering, politiske partier og valg, sivilsamfunn
Lindgren, Wrenn Yennie Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Forsker Japan, Kina, Myanmar, Sør-Korea, ASEAN, Øst-Asia Internasjonale relasjoner, diplomati, utenrikspolitikk, sikkerhetsstudier, identitetsstudier, japanstudier
Midford, Paul Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Professor Japan, China, ASEAN, Norway, Korea security multilateralism, regionalism, public opinion, foreign policy
Rots, Aike Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Japan, Vietnam Religion, kulturarv, natur og miljø, dyr, dagens samfunn
Kaland, Ole Johannes NLA Høgskolen; Universitetet i Bergen   Kina  
Wellens, Koen Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Kina, Taiwan Etniske minoriteter og urfolk, religion og politikk, Xinjiang, Tibet, menneskerettigheter
Eifring, Halvor Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina, Taiwan Kinesisk språk, litteratur, filosofi, religion, Taiwan
Svarverud, Rune Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina Kinesisk filosofi, kinesisk historie, miljøhistorie og forurensning i Kina, begrepshistorie i Øst-Asia, kulturkontakt Kina-Vesten
Haugen, Heidi Østbø Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina, Hongkong Uformell økonomi, handel, migrasjon, det globale Kina, Kina-Afrika
Kolås, Åshild Institutt for fredsforskning (PRIO) FORSKER 1 Kina, India, Nepal, Myanmar Identitet, etnisitet, politisk representasjon, styresett, digitalisering
Hansen, Mette Halskov Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina Generellt om samfunn og politikk; samfunnsperspektiver på miljø og klima; utdanning, ungdom og familie; etniske relasjoner og migrasjon
Korsnes, Marius Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forsker Kina energi- og klimaomstilling i Kina, Kinas vind- og solkraftindustri, innovasjonsstyring i Kina, urbanisering, smarte byar og deltaking i Kina
Nielsen, Kenneth Bo Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis India politikk, sosiale bevegelser, landkonflikt
Ruud, Arild Engelsen Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor India, Bangladesh Politikk, demokrati
Jensenius, Francesca R. Universitetet i Oslo Professor India Valg, politiske partier, utvikling, minoriteter, kvinner og likestilling
Jacobsen, Knut A. Universitetet i Bergen Professor India Hinduism, yoga, religion and space, Indian philosohy
Waldrop, Anne OsloMet Professor  India Kjønn, klasse, kaste, politikk, New Delhi
Lanteigne, Marc Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis  Kina, Japan, Sør-Korea, Myanmar Belt and road, security, regional organisation, political economy
Tikhonov, Vladimir Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Korea, Japan, Kina moderne østasiatisk historie, Sør-Koreas samfunn og politikk, Nord-Korea, østasiatisk buddhisme, radikale bevegelser i Øst-Asia
Törnquist, Olle Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Professor Indonesia, India, Filippinene Social Democracy, Democratisation, Civil Society, Social Movements, Trade Unions
Samuelsen, Guro Warhuus MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Postdoktor India Electoral and local politics, gender, caste, Dalit issues, Hindu nationalism
Gåsemyr, Hans Jørgen Universitetet i Bergen og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Postdoktor og seniorforsker Kina

Politikk og sosial og politisk utvikling; organisasjoner og institusjoner; kinesisk deltakelse i internasjonale institusjoner; internasjonal utviklingspolitikk; utenlandske investeringer

Nordhaug, Kristen

Institutt for Internasjonale Studier og Tolkeutdanning, OsloMet

Professor Vietnam, Kina Arbeidsforhold, økonomisk utviklingsmodell, Belt and Road Initiative, forhold Kina-USA
Hansen, Arve Senter for Utvikling og Miljø, UiO Postdoktor Vietnam, (Kina, Laos) Utvikling, forbruk, bærekraft, mat, nye middelklasser
Haug, Kari Storstein Senter for misjon og globale studier & Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, VID vitenskapelige høgskole Professor Thailand kristendom og buddhisme i Thailand, religiøs kompleksitet, interreligiøs hermeneutikk, migrasjon
Telle, Kari Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen Senior Researcher Indonesia, (Southeast Asia) Religion (Islam, Hinduisme); religionspolitikk og religiøse minoriteter; ‘Hybrid policing’ og forholdet mellom statlig politi, private sikkerhetsaktører og borgerværnsgrupper.
Søraa, Roger A. Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Forsker Japan, Sør-Korea digitalisering, roboter, teknologi og samfunn, arbeid, bærekraft
Remme, Jon Henrik Ziegler Institutt for sosialantropologi, UiB
Førsteamanuensis
Filippinene religion, ritualer, menneske-dyrrelasjoner, kristendom
Williams, David Aled Chr. Michelsen Institute Researcher CMI, Senior Adviser U4 Indonesia, Vietnam, Cambodia Political ecology, natural resource corruption, illicit financial flows, environmental crime, political institutions
De Lauri, Antonio Chr. Michelsen Institute Research Professor Afghanistan, Pakistan humanitarianism, war, post-war reconstruction, mobility and borders, justice
Pandey, Saumya Chr. Michelsen Institute Doctoral researcher India, Nepal resource extraction, development, inequality, work, feminist theory
Publisert 28. sep. 2020 13:02 - Sist endret 1. juni 2021 09:31