Asianettverkets ekspertliste

Trenger du en ekspert på Asia? Vi jobber for tiden med å opprette en oversikt over eksperter innenfor asiastudier i Norge. I tabellen under kan du sortere etter en rekke kriterier og søke etter nøkkelord. Kjenner du noen som burde stå på listen? Tips oss her.

 
 
Navn Arbeidssted Tittel Land Fagfelt

Henrik Stålhane Hiim

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Seniorforsker Kina, Nord-Korea

Utenrikspolitikk (Kina), sikkerhetspolitikk (Kina), relasjoner Kina-USA, relasjoner Kina-Europa, atomvåpen og rustningskontroll (Kina, Nord-Korea)

Kathinka Frøystad Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor India religiøs kompleksitet, sosial ulikhet, hinduisme, hverdagsliv
Kristian Stokke Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Professor Myanmar Væpnede konflikter, fredsbygging, demokratisering, politiske partier og valg, sivilsamfunn
Wrenn Yennie Lindgren Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) Forsker Japan, Kina, Myanmar, Sør-Korea, ASEAN, Øst-Asia Internasjonale relasjoner, diplomati, utenrikspolitikk, sikkerhetsstudier, identitetsstudier, japanstudier
Paul Midford Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Professor Japan, China, ASEAN, Norway, Korea security multilateralism, regionalism, public opinion, foreign policy
Aike Rots Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Japan, Vietnam Religion, kulturarv, natur og miljø, dyr, dagens samfunn
Ole Johannes Kaland NLA Høgskolen; Universitetet i Bergen   Kina  
Koen Wellens Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Førsteamanuensis Kina, Taiwan Etniske minoriteter og urfolk, religion og politikk, Xinjiang, Tibet, menneskerettigheter
Halvor Eifring Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina, Taiwan Kinesisk språk, litteratur, filosofi, religion, Taiwan
Rune Svarverud Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina Kinesisk filosofi, kinesisk historie, miljøhistorie og forurensning i Kina, begrepshistorie i Øst-Asia, kulturkontakt Kina-Vesten
Heidi Østbø Haugen Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina, Hongkong Uformell økonomi, handel, migrasjon, det globale Kina, Kina-Afrika
Åshild Kolås Institutt for fredsforskning (PRIO) FORSKER 1 Kina, India, Nepal, Myanmar Identitet, etnisitet, politisk representasjon, styresett, digitalisering
Mette Halskov Hansen Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Kina Generellt om samfunn og politikk; samfunnsperspektiver på miljø og klima; utdanning, ungdom og familie; etniske relasjoner og migrasjon
Marius Korsnes Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forsker Kina energi- og klimaomstilling i Kina, Kinas vind- og solkraftindustri, innovasjonsstyring i Kina, urbanisering, smarte byar og deltaking i Kina
Kenneth Bo Nielsen Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis India politikk, sosiale bevegelser, landkonflikt
Arild Engelsen Ruud Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor India, Bangladesh Politikk, demokrati
Francesca R. Jensenius Universitetet i Oslo Professor India Valg, politiske partier, utvikling, minoriteter, kvinner og likestilling
Knut A. Jacobsen Universitetet i Bergen Professor India Hinduism, yoga, religion and space, Indian philosohy
Anne Waldrop OsloMet Professor  India Kjønn, klasse, kaste, politikk, New Delhi
Marc Lanteigne Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis  Kina, Japan, Sør-Korea, Myanmar Belt and road, security, regional organisation, political economy
Vladimir Tikhonov Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo Professor Korea, Japan, Kina moderne østasiatisk historie, Sør-Koreas samfunn og politikk, Nord-Korea, østasiatisk buddhisme, radikale bevegelser i Øst-Asia
Olle Törnquist Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Professor Indonesia, India, Filippinene Social Democracy, Democratisation, Civil Society, Social Movements, Trade Unions
Guro Warhuus Samuelsen MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Postdoktor India Electoral and local politics, gender, caste, Dalit issues, Hindu nationalism
Hans Jørgen Gåsemyr Universitetet i Bergen og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Postdoktor og seniorforsker Kina

Politikk og sosial og politisk utvikling; organisasjoner og institusjoner; kinesisk deltakelse i internasjonale institusjoner; internasjonal utviklingspolitikk; utenlandske investeringer

Kristen Nordhaug

Institutt for Internasjonale Studier og Tolkeutdanning, OsloMet

Professor Vietnam, Kina Arbeidsforhold, økonomisk utviklingsmodell, Belt and Road Initiative, forhold Kina-USA
Publisert 28. sep. 2020 13:02 - Sist endret 17. nov. 2020 16:34