English version of this page

Arrangementsstøtte

Seminarer og andre offentlige arrangementer er viktige fora for utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Derfor ønsker Asianettverket å bidra med økonomisk støtte til Asia-relaterte seminarer, møter og andre arrangementer i Norge.

Retningslinjer for søknader

Søknadene bør inneholde informasjon om hva slags arrangement det søkes støtte til, målgruppen og det tiltenkte utbyttet av arrangementet.

Det må også vedlegges en forklaring på hvordan arrangementet vil være med på å tilrettelegge for økt nettverksbygging på tvers av sektorer og/eller vil forbedre kvaliteten og relevansen av norsk forskning på Asia. Arrangementer som adresserer et eller flere av FNs bærekraftsmål i en asiatisk kontekst vil bli prioritert.

 

Søk om arrangementsstøtte

 

Publisert 21. juni 2019 11:38 - Sist endret 9. juli 2020 10:23