Om Asianettverket

Asianettverket er et norsk forskningsnettverk som har som formål å spre informasjon om studier, forskningsprosjekter, arrangementer og annen informasjon knyttet til Asia i Norge og Norden.

Vi arrangerer også egne seminarer, foredrag og kurs, der vi inviterer Asia-forskere fra hele verden. I tillegg arrangerer vi en egen årlig konferanse: ASIANET.

Følg oss!

Samarbeidspartnere

Asianettverkets vertsinstitusjon er Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. I tillegg har vi mange samarbeidspartnere.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev, som sendes ut hver fredag morgen, får du oversiktlig informasjon om arrangementer, stillingsutlysninger, publikasjoner og nyhetsrapporter i Norge og Norden fra den siste uken.

Kontakt oss

Nettverkskoordinator
Arve Hansen
Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO

 

 

​​​​

Nettverkskoordinator
Kenneth Bo Nielsen
Sosialantropologisk institutt, UiO

Assisterende nettverkskoordinator

Helene Ramnæs

Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO.