Om Asianettverket

Asianettverket er et norsk forskningsnettverk som har som formål å spre informasjon om studier, forskningsprosjekter, arrangementer og annen informasjon knyttet til Asia i Norge og Norden.

Vi arrangerer også egne seminarer, foredrag og kurs, der vi inviterer Asia-forskere fra hele verden. I tillegg arrangerer vi en egen årlig konferanse: ASIANET.

Følg oss!

Samarbeidspartnere

Asianettverkets vertsinstitusjon er Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. I tillegg har vi mange samarbeidspartnere.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev, som sendes ut hver fredag morgen, får du oversiktlig informasjon om arrangementer, stillingsutlysninger, publikasjoner og nyhetsrapporter i Norge og Norden fra den siste uken.

  Kontakt Asianettverket

   

  Image may contain: Glasses, Hair, Face, Facial hair, Beard.

   

  Image may contain: hair, face, eyebrow, hairstyle, chin.  

  Nettverkskoordinator

  Arve Hansen

  arve.hansen@sum.uio.no 

  Nettverkskoordinator

  Kenneth Bo Nielsen

  k.b.nielsen@sai.uio.no

   

  Assisterende nettverkskoordinator

  Kjersti Litleskare

  kjersti.litleskare@sum.uio.no

  Assisterende nettverkskoordinator

  Oda Storbråten Davanger

  o.s.davanger@iss.uio.no