English version of this page

Konkurranse for beste masteroppgave 2020

Har du levert masteroppgaven din i 2019 eller 2020? Bli med på Asianettverkets konkurranse for beste masteroppgave skrevet om et asiarelatert tema!

Bildet kan inneholde: laptop, netbook, elektronisk apparat, teknologi, duppeditt.

Foto: Peakpx

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr. 5.000,- samt diplom.

Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole i 2019 eller 2020, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene vil bli bedømt av en komité, og vinneren blir annonsert på Asianettverkets julemøte i desember.

Alle som ønsker å delta i konkurransen kan enten sende digital versjon av oppgaven på e-post, sende to fysiske eksemplarer av oppgaven til Asianettverket, Senter for utvikling og miljø (SUM), Boks 1116 Blindern, 0317 OSLO, eller levere oppgavene på SUM i Sandakerveien 130, Oslo.

For mer informasjon, skriv til nettverksassistent Kjersti Litleskare (kjersti.litleskare@sum.uio.no).

 

Frist for innsendelse: 1. september

Har du fått utsatt leveringsfrist på grunn av koronarelaterte forhold? Ta kontakt med oss om mulighet for innsendingsutsettelse.

Publisert 10. juni 2020 09:53 - Sist endret 3. juli 2020 15:05