English version of this page

For studenter

Er du masterstudent? Vi arrangerer årlige kurs for masterstudenter, og deler ut pris for beste masteroppgave.

Colourbox

Asianettverkets årlige masterkurs

Asianettverket arrangerer hvert år et gratis, to dagers kurs for masterstudenter som skriver om et asiarelatert tema.

Dyktige kursledere presenterer sine erfaringer fra egne masterprosjekter og feltarbeid, og deltakerne får muligheten til å legge frem og få personlig tilbakemelding på prosjektene sine.

Med kursdeltagere fra institusjoner over hele landet og prosjekter som spenner stor faglig og regional bredde, gir kurset mulighet til å delta i spennende diskusjoner med andre masterstudenter og få nyttig innsikt til eget prosjekt.

Følg med her for informasjon om årets kurs.


Pris for beste masteroppgave

For å fremme rekruttering og stimulere til kvalitetsheving på norsk asiaforskning, har Asianettverket opprettet en årlig pris for beste mastergradsoppgave om Asia. Prisen for beste oppgave er på kr 5.000,-.

Oppgaven må være bedømt ved et norsk universitet eller høgskole, og høre inn under samfunnsvitenskap eller humaniora, bredt definert. Med Asia menes i denne sammenhengen regionen fra Japan i øst til og med Afghanistan i vest, inkludert den asiatiske delen av Stillehavet. De innleverte oppgavene vil bli bedømt av en komité.

Les om årets utlysning her.

Les om tidligere vinnere av prisen

Publisert 15. feb. 2019 11:32 - Sist endret 9. juli 2020 10:12