English version of this page

Presidentvalg på Sri Lanka

I dette Asianet: fokus-seminaret setter vi fokus på det kommende valget på Sri Lanka. Vi analyserer kandidatenes sjanser, deres politiske agendaer og de ulike måtene de lange skyggene fra den langvarige borgerkrigen påvirker dagens politiske situasjon.

Bildet kan inneholde: vann, organisme, geologi, kart.

Bilde: Kjersti Litleskare

Den 16. november i år velges en ny president på Sri Lanka. Hele 35 kandidater har meldt seg, men konkurransen står reelt sett mellom to av dem: Gotabaya Rajapaksa fra partiet SLPP, Sri Lankas folkefront, og Sajith Premadasa, nestleder i United National Party.

Ti år etter avslutningen av den 30-årige borgerkrigen er landets blodige historie fortsatt viktig i srilankisk politikk. Gotabaya Rajapaksas viktigste fortrinn er hans meritter som leder av Forsvarsministeriet i den siste og avgjørende kampen mot den tamilske frigjøringsbevegelsen under brorens presidentperiode; Sajith Premadasas kampanje handler om videreføringen av sin fars (tidligere president Ranasinghe Premadasa) promotering av buddhisme og bekjempelse av fattigdom på den singalesiske landsbygda. I årets valg blir de marginale stemmene viktige, og utfordringen for kandidatene blir å tilfredsstille størst mulig andel av den singalesisk-buddhistiske majoritetsbefolkningen, samtidig med at man sikrer tilstrekkelig støtte fra de etniske og religiøse minoritetene. Dette gjør store «post-war»-spørsmål om krigsforbrytelser, menneskerettigheter og FN-resolusjoner til viktige temaer i valgkampen.


I ekspertpanelet sidder Øivind Fuglerud (UiO), Nirmala Eidsgård (tidligere leder av Sri Lankan Association of Norway) og Balasingam Yogarajah (Dialogforum for Sri Lanka)

Arrangør

Asianettverket
Emneord: Asia, asianettverket, asiaforskning, Sri Lanka, valg
Publisert 16. okt. 2019 11:42 - Sist endret 5. mars 2020 10:38