Beyond the Year of the Dog: Dogs in Chinese History and Culture

Arkeologiske funn viser at hunden ble domestikert i Nord-Kina allerede rundt 8000 år før vår tid. Om en blar gjennom Kinas kulturhistorie, vil en finne at hunden dukker opp i mange interessante funksjoner og sammenhenger.

I anledning det forestående kinesiske nyttåret, som innleder Hundens år, vil Patricia Bjaaland Welch guide oss gjennom hundens rolle i kinesisk historie, kultur og kunst.

 

Patricia Bjaaland Welch er basert i Singapore, og President of the Southeast Asian Ceramic Society. Hun har en MA i Asian Studies fra Boston University. På 80-tallet var hun tilknyttet Universitetet i Oslo for videre studier i kinesisk, og ledet samtidig universitetets kursvirksomhet rettet mot næringslivet. Av publikasjoner kan vi nevne Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery (Tuttle, 2008), og Chinese New Year (Oxford U Press, 1995). Hennes artikkel ”The Dogs of China: From Utilitarian Dogs to Elegant Hounds”, kan leses i inneværende års januarnummer av Arts of Asia.

 

Lettere servering /snacks

Arrangør

Asianettverket
Emneord: Asia, asianettverket, asiaforskning, mastergradsoppgave
Publisert 31. mai 2019 18:12 - Sist endret 5. juni 2019 16:34